Kop SPD O en l

 

 

De Seniorenpartij Drechterland kent een scheiding tussen fractie en partijbestuur ( duale vorm ).

De fractie is een zelfstandig opererend team dat de signalen en behoeftes vanuit de samenleving vertolkt in en naar de politiek toe teneinde hier bestuurlijk gevolg aan te geven.
Uitgangspunt hierbij is het verkiezingsprogramma.

Het partijbestuur is in functie gekozen door de leden van de seniorenpartij en heeft als primaire functie het besturen, vertegenwoordigen en promoten van de partij. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de fractie in de geest van de partij en het door de leden gezamenlijk vastgestelde verkiezingsprogramma handelt.

 

 

De Fractie        
MtH  Marcel ten Have Hoogkarspel  06-  
27076591  
Fractie 
Voorzitter
MTvD

Maartje Tros

 OosterBlokker

Fractielid
 

  

       

Fractievertegenwoordigers:
 R. ten Bookum
 06-15698953   e-mail
 D. Pellegrom
 06-24223800
 e-mail

 

 

  

Het bestuur,  (Klik op bestuursfunctie voor E-mail adres)

Wim 150p

 Wim Westhoff

 Blokker

 0229-266799

 Voorzitter

4 Dicky Pellegrom

 Dicky Pellegrom

 Venhuizen

 06-24223800

Secretaris

 

 

 

 

 

 

Michel Tros

OosterBlokker

 

Penningmeester


 

 

Medewerkers

HO

 Herman Olthuis

Hoogkarspel

 

PW Peter Waterman Hoogkarspel  06 -
 15142279

Webmaster