Kop SPD O en l

 

 

De Seniorenpartij Drechterland kent een scheiding tussen fractie en partijbestuur ( duale vorm ).

De fractie is een zelfstandig opererend team dat de signalen en behoeftes vanuit de samenleving vertolkt in en naar de politiek toe teneinde hier bestuurlijk gevolg aan te geven.
Uitgangspunt hierbij is het verkiezingsprogramma.

Het partijbestuur is in functie gekozen door de leden van de seniorenpartij en heeft als primaire functie het besturen, vertegenwoordigen en promoten van de partij. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de fractie in de geest van de partij en het door de leden gezamenlijk vastgestelde verkiezingsprogramma handelt.

 

 

De Fractie        
MtH  Marcel ten Have
Hoogkarspel  06-  
27076591  
Fractie 
Voorzitter
RtB Ronald ten Bookum   06-
15698953
Fractielid
 

  

       

Fractievertegenwoordigers:
 R. ten Bookum
 06-15698953   e-mail
 D. Pellegrom
 06-24223800
 e-mail
 R. Jonker  0228-543186
 e-mail

 

 

  

Het bestuur,  (Klik op bestuursfunctie voor E-mail adres)

HS

 Harm Schraa

 Hoogkarspel

 06-
 51834462

Voorzitter

4 Dicky Pellegrom     Dicky Pellegrom  Venhuizen

 06-24223800

Secretaris
PW Peter Waterman Hoogkarspel  06 -
 15142279

Penningmeester

 Webmaster

6 Ruud Jonker Ruud Jonker Venhuizen 0228 -
 543186
 Lid


 

 

Medewerkers

HO

Herman Olthuis

Hoogkarspel