Kop SPD O en l

 

Beste Mensen,

De verkiezingen van de gemeente raad zijn voor onze Partij positief verlopen, ik ben daar echt

heel blij mee, meer stemmen dan in 2014 toont toch een stukje groei aan.

Beide kandidaten hebben de persoonlijke kiesdeler gehaald ook een succes.

Ik wil langs deze een ieder bedanken oor haar of zijn inzet om dit resultaat te halen.

Nu moeten we verder en ook daar is iedere hulp welkom, dat kan door de vergaderingen

te bezoeken , zaken aan de orde stellen waar de fracties wat mee kan doen, door het indienen

van moties of door het stellen van vragen.

Ik hoop met jullie medewerking over 4  jaar een derde zetel in de wacht te slepen.

Wij gaan er voor.

Leve de Senioren Partij Drechterland

Harm Schraa, Voorzitter.