Kop SPD O en l

 

Van de voorzitter.

Sedert november 2019 ben ik voorzitter van de Seniorenpartij Drechterland (SPD). Ik trof een partij aan met relatief weinig leden, wel fantastische actieve leden. Bij de laatste verkiezing was de partij ook succesvol, hetgeen heeft geresulteerd in twee raadsleden. Samen met de fractievertegenwoordigers geven zij op een goede manier inhoud aan ons politieke programma.

Al sinds maart jl. leven wij in een bijzondere tijd met grote maatschappelijke en economische gevolgen. Gezamenlijk vergaderen kon ook niet meer. Reden waarom ook de ledenvergadering van maart jl. voor onbepaalde tijd is verdaagd. Vergaderen, onderwerpen bespreken, gebeurde de afgelopen tijd digitaal. Dat is improviseren en heeft zijn beperkingen. Gelukkig lijkt het erop dat we langzamerhand terugkeren naar een normale situatie. In onze gemeente zijn ook nogal wat mensen overleden aan het coronavirus, met name in Venhuizen. Iets om even bij stil te staan en alle betrokkenen sterkte te wensen.

Wij zitten nu halverwege de raadsperiode. Er komen drukke tijden aan. Veel onderwerpen zullen moeten worden afgerond. En volgend jaar starten de werkzaamheden ter voorbereiding op de verkiezingen in maart 2022. Opstellen verkiezingsprogramma en kandidatenlijst. En natuurlijk verkiezingsactiviteiten. Daarvoor zijn vele “handen” nodig. Zoals al opgemerkt hebben wij niet zo veel leden, maar wel steun in de samenleving. Graag wil ik dan ook een oproep doen. Voelt u zich aangesproken door de ideeën van de Seniorenpartij, word lid en doe mee. Om de kosten hoeft u het niet te laten. Het lidmaatschap kost € 25,- per jaar.

Met vriendelijke groet,

Wim Westhoff, voorzitter SPD