Kop SPD O en l

SPD kandidatenlijst

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

   1   Marcel ten Have  ...................... Hoogkarspel
 1 Marcel ten Have    Ik ben Marcel ten Have uit Hoogkarspel. Mijn achtergrond is een juridische en bedrijfskundige. De afgelopen 4 jaar ben ik met veel plezier fractievoorzitter van de SPD geweest. De komende 4 jaar ga ik met veel plezier opnieuw de uitdaging aan om het leven van de Drechterlanders nog aangenamer te maken. U kunt op ons rekenen!                                                                                                         
    2   Maartje Tros   .......................... Wijdenes
 2 Maartje Tros van Diepen  Ik kom uit de ouderen- en jeugdzorg, actief geweest in de commerciële sector en tegenwoordig ook werkzaam als gecertificeerd conflictbemiddelaar. Ik wil graag met onze partij een steentje kunnen bijdragen aan onze leef- en woonomgeving in Drechterland. Met name de ouderen- en jeugdondersteuning kan naar mijn mening sterk verbeterd worden en ik zet mij daar graag voor in. Bij deze onafhankelijke partij voel ik mij thuis; vele achtergronden en één gezamenlijk doel: schouders eronder en kijken hoe we met elkaar de gemeente nóg een stuk mooier kunnen maken.
    3   Ronald ten Bookum  ............... Hem

3 Ronald ten Brookum

 Ik ben al jaren lang geïnteresseerd in de politiek en vorig jaar uitgedaagd tijdens een workshop van de gemeente Drechterland “ raadslid worden”.  Ik ben 29 jaar werkzaam geweest voor een grote financiële instelling en ben nu werkzaam als beveiliger. Mijn doel is om een luisterend oor te hebben voor de problemen van de burger en trachten een oplossing te zoeken. Verder wil ik opkomen voor de zwakkeren en ouderen  in onze gemeenschap. In verkiezingstijd worden er talloze beloftes gedaan die niet worden nagekomen , er wordt niet of te weinig naar de meningen van burgers geluisterd, daar doet de SPD niet aan mee.  
Als ik in de raad gekozen word, wil ik mij naast alle algemene taken richten op de financiële vraagstukken binnen onze gemeente en mij hard maken voor alle standpunten uit ons partijprogramma.

    4   Dicky Pellegrom  .................... Venhuizen

4 Dicky Pellegrom 

Ik ben Dicky Pellegrom, geboren in de Betuwe en al 35

jaar woonachtig in West-Friesland. Vanaf 1998 woon ik in
Venhuizen. Met mijn werkervaring o.a. uit het
bedrijfsleven en mijn visie wil mij graag inzetten voor de SPD.
Ik heb gekozen voor deze partij, omdat zij met een luisterend oor dichtbij de
bewoners staan en speciale aandacht heeft voor de
kwetsbare ouderen in onze gemeente. Het belangrijkste vind ik dat de SPD
onafhankelijk is en zich lokale doelen stelt en daarmee denk ik dat we juist “het
verschil” kunnen maken, als lokale partij!
Ik heb geen ideaalbeeld meer van de politiek, maar met de passie van deze
mensen heb ik gemerkt, dat ik nog steeds idealen heb, ze zijn alleen concreter
en haalbaar geworden.
Een mooi en prettig leefklimaat voor Drechterland behouden en verbeteren
waar nodig, met aandacht en zorg voor ieder die dit nodig heeft. Ik geloof dat
we dit SAMEN als groep en SAMEN met de bewoners kunnen bereiken!!

    5   Harm Schraa  .......................... Hoogkarspel

5 Harm Schraa

 Wij zijn een team en eenheid, we gaan ervoor. Je wilt voor ouderen wat bereiken, ook met kleine zaken.
    6   Ruud Jonker  ........................... Venhuizen

6 Ruud Jonker

Mijn creatieve ervaring en denkwijze, opgedaan aan de Academie van Beelden en Kunsten en 5 jaar politiek actief in de 70er jaren bij de PvdA beide in Den Haag en 40 jaar werk als leidinggevend graficus kan ik nu vanaf de oprichting van de SPD  met creatief cq oplossingsgericht denken in zetten voor de inwoners van Drechterland. Dit omdat het mij opgevallen is dat op lokaal gebied nog te weinig aandacht is voor de lokale problemen. Vooral vergeten de landelijk opererende partijen vaak dat men voor lokale inspanningen gekozen is. Dat is voor mij de reden om me in te zetten van sociaal gebied tot op cultuur historisch gebied. Vandaar dat m'n vrouw en ik blij zijn dat na ruim 30 jaar in Venhuizen wonen, het ons is gelukt de Westfriese stolp waar we in wonen te restaureren. Dus dit maar vooral het gelukkig, gezond en het zorgeloos kunnen wonen in Drechterland met alle mooie kernen hier een speerpunt is!
    7   Herman Olthuis ....................... Hoogkarspel

7 Herman Olthuis

 Met mijn administratief-organisatorische achtergrond vind ik het een uitdaging om met deze enthousiaste club mee te denken en te werken en zodoende de uitvoering te bevorderen van de speerpunten van onze SPD.
    8   Peter Waterman  ...................... Hoogkarspel

8 Peter Waterman

 Voor ouderen met computerproblemen en technische ondersteuning voor de partij.
    9   Fieke Waterman - Beers  ......... Hoogkarspel

9 Fieke Waterman Beers

 Sociaal actief  met aandacht voor anderen.
   10 Melanie Blaas .......................... Westwoud

10 Melanie Blaas

 Al jaren werk ik in de ouderenzorg en tegenwoordig werk ik als psycholoog in een verpleeghuis met (kwetsbare) ouderen. Graag wil ik ook iets betekenen voor deze doelgroep en alle inwoners binnen de gemeente. Ik ben nieuwsgierig en enthousiast over wat de SPD voor iedereen kan betekenen.
   11 Shania ten Bookum .................. Hem

11 Shania ten Brookum