Verslagen van onze fractieleden.

 

OPINIE

LACHGAS: EEN ZEER GEVAARLIJK GOEDJE

Als we de krant openslaan of de TV aanzetten, worden we geconfronteerd met de gevaren van lachgas. Een op zich niet illegaal product dat we wellicht elke dag gebruiken; volstrekt legaal, bijvoorbeeld in een slagroomspuit.

Nu is lachgas ontdekt als verdovend middel, vooral in het uitgaansleven. Er was al niet genoeg op de markt dat bedreigend is voor onze gezondheid en welzijn; met name geldt dat voor onze jongeren.

We zitten inmiddels in de situatie dat lachgas op betrekkelijk grote schaal wordt gebruikt. Wat is nu eenvoudiger: lachgas is landelijk gezien niet illegaal, vooral gezien het feit dat het gebruikt wordt in huishoudelijke apparaten. Maar zoals het nu wordt gebruikt (inhaleren ervan) is dat een heel ander verhaal. Artsen zijn het er inmiddels over eens dat het gebruik op deze wijze de gezondheid bedreigt. Men is er nog niet over uit of het ook verslavend is (zoals cocaïne), maar het feit dat het de gezondheid bedreigt is toch genoeg om het lachgasgebruik te verbieden?

Inmiddels is men in omliggende gemeenten van Drechterland druk bezig lachgasgebruik te verbieden of tenminste aan banden te leggen. Volgens recente krantenartikelen hobbelt Drechterland daar achteraan.

Geen goede zaak, vindt de SPD fractie in de Drechterlandse gemeenteraad. Daarom werd afgelopen maandag 23 september 2019 een motie ingediend met als doel het lachgasgebruik in onze gemeente te verbieden c.q. Zoveel mogelijk aan banden te leggen. Deze motie werd mede ingediend door de fractie van Gemeentebelangen Drechterland, en tijdens de raadsvergadering gesteund door de VVD.
En de fracties van CDA en PDL dan?
Deze stemden - geloof het of niet - tegen!
De PDL was van mening dat het allemaal niet zo “levensgevaarlijk” was. De motie was in hun ogen overtrokken? En het CDA dan? De 6 koppige CDA fractie keek bij de behandeling van de motie verdwaasd om zich heen. Duidelijk was dat deze fractie - in tegenstelling tot CDA fracties binnen aanpalende gemeenten
- zich totaal niet in de materie hadden verdiept. Ze kwamen niet verder dan: tja een sympathieke motie, maar toch maar niet.....CDA en PDL hebben samen een meerderheid. De andere fracties van SPD, GBD en VVD hadden het nakijken.

Waarom stemde CDA niet voor: het college vond de motie totaal niet nodig want ze waren er al lang mee bezig. Of de SPD fractie geen vertrouwen heeft in het college, werd gevraagd. Antwoord: natuurlijk heeft de SPD fractie vertrouwen in het college, anders zouden andere wegen bewandeld worden. Maar dat betekent niet dat je dan als oppositiefractie niet meer kritisch hoeft te zijn.

Nu de motie is weggestemd, hoe nu verder: wij zullen als SPD als een bok op de haverkist blijven zitten en ervoor blijven wedijveren dat lachgas (binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt) zoveel mogelijk zal verdwijnen in Drechterland, zoals in de gemeenten om ons heen (en de rest van Nederland) ook zal gebeuren.

Marcel ten Have
Fractievoorzitter SPD


Maakt meer kapot dan moment van plezier NHD 28 09 19