We hebben tijdens het vragenkwartiertje vragen gesteld over het uitblijven van antwoorden over de stand van zaken van de AED’s in onze gemeente. Dit zou begin dit jaar gestuurd worden. De wethouder zegt toe deze voor de zomer te sturen.


Centraal stond deze vergadering het bestuursakkoord voor het ‘Maatschappelijk akkoord’. Onze partij is hier kritisch over, op welke manier worden de meningen van inwoners meegenomen? En wat als ze tegenstrijdig zijn? We zijn bang dat het mooi gepresenteerd wordt, maar realistisch niet haalbaar is om alle meningen en zienswijzen in te voeren. Daarbij vinden we in het voorstel het onderdeel ‘sociaal domein’ erg summier uitgewerkt, dat doet te kort aan het belangrijke onderwerp.


We hebbensamen met GBD dan ook ons onthouden van stem na beantwoording van onze vragen, omdat we niet weten waar we voor óf tegen stemden.