Augustus 2020

In augustus was een digitale regionale vergadering rondom de Regionale Energie Strategie (RES). Aangezien onze gemeente samen met alle gemeenten in Westfriesland 'reactie' geeft op het plan vanuit de provincie over windmolens en dergelijke, was het nodig om eerst dus van alle Westfriese collega's te horen hoe zij erin zouden staan.
Eind augustus hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden, gezien de corona-maatregelen is dit kleinschalig geweest in een horeca-gelegenheid, om zodoende de afstand goed te kunnen bewaren. Het was een heel fijne avond, we waren blij dat we in goede stemming en in goede gezondheid zowel het afgelopen als het toekomende politieke seizoen konden bespreken. Als fractie kijken we terug op een heel goede ALV waarin we sterk gemotiveerd zijn voor de komende periode!