Juli 2020

In juli zijn er twee onderwerpen behandeld op de agenda.

Voor het rapport RKC rondom Jeugdzorg in de gemeente hebben wij een amendement ingediend en deze is unaniem aangenomen! De kosten in het sociaal domein stijgen heel hard, echter kan er niet lukraak overal bezuinigd worden. Wij pleitten voor een aantal concrete bezuinigingsvoorstellen en eind oktober de eerste halfjaargegevens te overleggen met de raad.

Het tweede onderdeel van de vergadering ging over de jaarstukken en de kadernota. Onze partij heeft zich onder andere hard gemaakt voor het tegenhouden van de OZB-verhoging, omdat de noodzaak hiervan volgens ons niet is aangetoond. Het college wil een groot bedrag reserveren, waaraan is nog niet duidelijk. Hierom zouden wij, tegen alle verkiezingsafspraken in, een OZB-verhoging moeten doen. De Seniorenpartij vindt dit, net als Gemeentebelangen, een slecht idee en heeft hiervoor een motie en amendement ingediend om dit tegen te gaan. Ook hebben we onder andere aandacht gevraagd om niét het gemeentenieuws allemaal digitaal te maken, dit is voor veel senioren erg vervelend. Het project Vitale Dorpen is ook nu weer voor ons een aandachtspunt geweest omdat hier veel geld weer voor gereserveerd is geweest, wat niet gebruikt is voor projecten zelf. Het geld wordt puur gebruikt om fulltime ambtenaren te betalen, terwijl zij zeker niet fulltime met deze projecten nog bezig zijn. Als laatste hebben we veel aandacht gevraagd rondom de zorgelijke situatie in het sociaal domein. Er wordt €250.000 euro bezuinigd op het sociaal domein terwijl er letterlijk geen onderbouwing bij staat op welke manier dit gaat gebeuren, wij maken ons hier zorgen om en zien uit naar de onderbouwing.

En nu eerst zomerreces! Dan gaan we in frisse moed verder in september!