Juni 2020

Juni is voor ons een heel bedrijvige politieke maand geweest. Door de corona-maatregelen waren vele 'thema-avonden' verplaatst naar juni, dit was voor het eerst dat we elkaar weer fysiek zagen sinds maanden.
Gezien de onrust over de demonstraties die wel/niet in het land werden toegestaan, hebben we tijdens het vragenkwartiertje gevraagd of er in Drechterland sprake is van beslissingen over demonstraties. De burgemeester gaf aan dat hij hier geen signalen over heeft ontvangen.
Een belangrijk onderwerp deze maand in de besluitvorming was de huisvesting van arbeidsmigranten. Er waren grote verschillen tussen de partijen hoe zij hier tegenaan keken, hierom werden meerdere moties ingediend. Onze partij heeft met PDL en Gemeentebelangen een motie ingediend voor eerdere evaluatiemomenten. Ook hebben wij met het amendement met CDA en Gemeentebelangen gestemd voor o.a. wijziging aantal bedden en routes. Wij stemden later samen met VVD en PDL om juridische mogelijkheden uit te zoeken voor het 'overhevelen' binnen agrarische bedrijven.

Verder tijdens de vergadering ook een belangrijk onderdeel rondom de woningontwikkeling in Schellinkhout. Onze partij is blij dat er aandacht is voor senioren en seniorenwoningen, daarnaast voor het aantrekken van starters in het mooie dorp. We hebben benadrukt het belangrijk te vinden dat de inwoners van het dorp die zich niet gehoord hebben gevoeld, alsnog echt te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

Als laatste heeft onze fractie zich deze maand hard gemaakt in samenwerking met andere partijen voor een nieuwe reeks schriftelijke vragen rondom het vakantiepark in Wijdenes. Er zijn daar veel zaken gebeurd die volgens ons en drie andere partijen, veel vraagtekens oproepen. We hebben hierover intensief contact gehad met omwonenden die zorgen hebben.