Maandag 2 juli is het een uitgebreide raadsvergadering geweest. Bij de jaarstukken hebben wij o.a. aandacht gevraagd voor de zorgelijke aanrijtijden van hulpdiensten in combinatie met slechte dekking van de AED's. Wij hebben eind vorig jaar hier aandacht voor gevraagd en de hele raad heeft de motie gesteund. Na het uitblijven van een antwoord, vroegen wij er weer om in april. Toen is toegezegd dat het antwoord voor de zomer zou komen. De strekking van deze motie was: duidelijkheid krijgen hoe het zit met het (weinig?) aantal AED'S in de gemeente. In het geval van hartproblemen, en zeker in onze landelijke gemeente met uitgestrekte gebieden, willen wij dat het aantal AED's werkt, voldoende is, en dat er voldoende aandacht voor is. Landelijk wordt er aangestuurd op goede dekking, zie https://www.hartstichting.nl/reanimatie/6-minutenzone.
De burgemeester gaf aan dat dit antwoord al lang al binnen had moeten zijn, de wethouder die dit zojuist in zijn portefeuille heeft, gaf aan komende periode en in september met de EHBO's in gesprek te gaan, wij zullen het antwoord dus na de zomer horen.

 

Over kinderboerderij Skik is er ook veel gesproken.
Helaas voor het voorstel, voelden wij ons toch gedwongen tegen te stemmen. Wij hebben duidelijk gevraagd om goedkopere alternatieven, een kloppende recente offerte en duidelijkheid wie wat moet betalen. Daarbij kwam in de vergadering zelf ter sprake dat een zorginstelling ook subsidie zou willen verlenen, terwijl dit al onderzocht zou zijn. Dit zou ons veel kosten besparen. Ook hadden wij, in deze dure bouwtijden, liever gezien dat er meerdere offertes waren gevraagd. Het voorstel oogde voor ons weinig kritisch.
Genoeg reden voor ons om te verzoeken dit onderwerp te verschuiven tot na de zomer, zodat er meer duidelijkheid kan komen en tegelijk behandeld zou worden met andere mogelijke initiatieven vanuit het maatschappelijk akkoord. De bouw gaat nu toch niet starten i.v.m. de zomer, dus het had wat ons betreft prima in september behandeld kunnen worden zodat we een betere afweging hadden kunnen maken.

 


Bij de stukken van de SED hebben wij, net als een andere partij, met verbazing kennis genomen van de 1,7% die óók bovenop de eerder beschikbare 13,3 miljoen is gerekend. Deze 13,3 miljoen was een eenmalige bijdrage om het geheel vanuit de SED te kunnen herstellen. Ook in de stukken van de Som lazen wij dat het SED nog met een aanvraag zou komen. Onze fractie is van mening dat wij nu echt voldoende hebben bijgedragen aan het SED en het herstel hiervan.
GBD kwam hierom met een motie, met als signaalfunctie dat wij als gemeenteraad liever geen nieuwe bijdragen naar de SED willen goedkeuren. Wij hebben met deze motie ingestemd omdat wij het belangrijk vinden een signaal af te geven, dat we kritisch zijn met de nieuwe aanvragen omdat er al zo vele zijn geweest. Alleen GBD en wij steunde de motie, deze heeft het niet gehaald.
Bij de GGD is ook een motie ingediend door VVD en PDL. De situatie rondom Veiligthuis is erg zorgelijk te noemen, en de strekking van de motie was dat deze Veiligthuis als organisatie-onderdeel opgenomen moet worden bij de GGD. Wij hebben aangegeven goed te snappen dat de partijen het gevoel hebben dat er iets gedaan moet worden, het ziet er ook zorgelijk uit. Alleen of dit de juiste oplossing is, en nu, is voor ons onduidelijk. Dit was ook de visie van de overige partijen, de motie is ingetrokken, en zal mogelijk op een ander moment nog ter sprake komen.


Bij de Stukken van DeSom hebben wij de wethouder om wat stukken gevraagd over de provider van de Icloud, deze zullen wij kunnen inzien. Ook bij deze stukken is er een motie ingediend, een redelijk accountante-technische motie. De wethouder had de motie 'deels' afgeraden, om één punt wat erin stond. Wij vonden deze mening van de wethouder van belang, omdat voor ons ook niet helemaal helder was/is wat de consequenties van deze motie zouden zijn. Deze motie werd niet aangepast en is gesteund door het CDA en VVD, de overigen stemden tegen, de motie is aangenomen.