We hebben vragen gesteld over de verkeerssituatie in Oosterblokker, de veiligheid die al langere tijd in het geding is. Daarbij hebben we ook vragen gesteld over de PGB-fraude, of dit ook in onze gemeente speelt.


Deze vergadering stonden twee zaken in dorpen centraal, de ontwikkeling van de MFA in Westwoud en het voortraject voor de ontwikkeling van nieuwbouw in Wijdenes. Daarbij hebben we ook met alle fracties uiteindelijk samen een motie ingediend over statiegeld voor plastic flessen, tegen zwerfafval.


Rondom de ontwikkeling van het MFA in Westwoud is de partij sterk van mening dat wij ‘op de handen moeten zitten’. Het is expliciet genoemd dat het vanuit ‘Vitale Dorpen’ opgesteld wordt, Vitale Dorpen is juist niet politiek bedoeld. Daarom hebben wij het team succes gewenst in deze fase van plannen maken.

Rondom de ontwikkeling van de nieuwbouw in Wijdenes vragen wij ons af waarom er geen tweede weg komt bij De Vang, iets wat door vele bewoners als wenselijk is gezien en het komt niet duidelijk uit de stukken waarom dit geen optie is. Aandacht voor verkeer, nu al en zeker als er gebouwd zal worden is door ons gevraagd, juist ook buiten Vitale Dorpen om.

Als belangrijkste aandachtspunt ook voor dit plan vinden wij dat er met omwonenden goed overleg moet plaatsvinden én dat de woningen betaalbaar kunnen worden voor starters/huurders. In deze tijd bouwen, en ‘het aan de markt overlaten’, geeft als risico dat de woningen té duur zullen worden.

Het is het voorstadium, we wachten geduldig af wat er verder komt.