Mei 2020

In mei was het een digitale maand, door de corona-maatregelen. Regionale bijeenkomsten én ook de raadsvergadering zijn digitaal gehouden, het was af en toe een rommelige start maar aan het einde van de maand was iedereen wat meer gewend aan deze manier van vergaderen.
Tijdens de raadsvergadering is er voor de nieuwe Algemene Plaatselijke Verondening (APV) gestemd, waarbij onder andere het verbod op lach-gas is meegenomen. Wij hebben hier veel aandacht voor gevraagd en zijn blij dat dit nu in de APV staat. Met de subsidie voor de tennisvereniging van Oosterblokker hebben wij ingestemd, net als de gelden voor twee bruggen die vervangen moeten worden.
In deze raadsvergadering is ook een actieve discussie geweest rondom 'huisvuil' of zoals dat bij ons heette: het gemeentelijk grondstoffenplan. Wij hebben samen met VVD en Gemeentebelangen een motie ingediend om te pleiten voor het onderzoeken van meerdere oplossingen, in plaats van 1. Grote wijzigingen in de aanpak voor huisvuil zijn nodig, toch willen we daarom alle opties goed kunnen beoordelen. Het huidige voorstel lijkt de voorkeur uit te spreken voor 'diftar', dat houdt in dat ieder individueel aparte tarieven zal moeten betalen afhankelijk van de hoeveelheid huisvuil. Dit lijkt ons niet de beste en meest efficiënte aanpak.

In mei hebben we met vier partijen ook een motie ingediend dat we geen (toekomstige) windmolens te dichtbij woningen zouden willen hebben. Deze plannen vanuit de provincie beloven voor de komende jaren een actieve discussie. Wij zijn blij dat we met de meerderheid dit hebben uitgesproken over onze gemeente.