In de maand oktober was er een thema-bijeenkomst van het sociaal domein van de gemeente Drechterland, dit was een boeiende avond!
Voor de raadsvergadering waren er een aantal onderwerpen die speelden: het meerjarenplan Veiligheid en de herplaatsing van de kunstwerken van Reiger en Paard: deze waren i.v.m. het nieuwe gemeentehuis destijds weggehaald en er lag nu een voorstel om deze op een bepaalde plaats tegen bepaalde kosten te herplaatsen.

 

Begin oktober hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken van de antwoorden over de AED's in onze regio. Wij vroegen hier vorig jaar november al aandacht voor, deze antwoorden blijven ondanks vele beloften aldoor uit. Wij willen dat deze antwoorden zo snel mogelijk komen zodat we een duidelijk beeld krijgen van de veiligheid van onze gemeente vanuit de EHBO.

 

Bij het vragenkwartiertje heeft onze fractie twee vragen gesteld: over de zorgelijke verkeerssituatie op de Zuiderdracht te Oosterblokker en over de mogelijkheden voor het vriendelijker maken van de wegen voor senioren van het centrum van Hoogkarspel. Rondom de Zuiderdracht in Oosterblokker is later een aparte bijeenkomst belegd, n.a.v. de vele klachten en zorgen. Rondom het vriendelijker maken voor senioren in Hoogkarspel is er de toezegging gedaan dat er op korte termijn veranderingen zullen plaatsvinden.

 

Rondom het herplaatsen van de kunstwerken was onze partij, net als overigens een aantal andere partijen, kritisch. Wij vinden €24.400,- veel geld voor het herplaatsen van een kunstwerk, waarbij er (weer) maar één offerte is opgevraagd. Daarbij bleek uit de stukken dat betrokken winkeliers etc. ook niet gevraagd zijn voor een eventuele bijdrage. Wederom vonden wij dit een voorstel waarbij er weinig kritisch naar kosten is gekeken, hoe dit te verlagen, de vraag erbij is wat vinden/willen de inwoners? Wij hebben vele geluiden gehoord dat men dit niet zo nodig vindt.Er was een motie van het CDA en een motie van het VVD rondom dit onderwerp.
Het CDA zou graag meerdere offertes zien, met daarbij ook dat er naar andere plaatsen gekeken wordt voor de plaatsing van de Reiger maar ook het paard. Het was niet volgens onze visie deze motie te steunen: wij zijn altijd kritisch over meerdere offertes maar om nu ook (na al veel onderzoek) weer allerlei nieuwe plaatsen te onderzoeken daar gaat weer extra tijd en geld in zitten. Daarbij was de wethouder naar onze optiek van mening dat er na zoveel extra werk niet tegen gestemd kon worden. Wij zijn van mening dat een extra offerte niet als doel dient dát het alsnog door kan gaan, maar óf het alsnog door kan gaan.
De VVD had een kostenbesparende motie, dat wél ‘het paard’ teruggeplaatst zou worden, maar de Reiger niet. Wij waren hier voorstander van omdat dan tóch een van de kunstwerken behouden blijft en tegelijkertijd €24.400,- bespaard wordt.
Het ging gelijk op in de stemmen, omdat één raadslid niet aanwezig was kon er dus geen meerderheid komen. Volgende keer gaan we hier nogmaals over stemmen.Het onderwerp veiligheid gaat ons ook aan het hart, wij hebben ons bij dit onderwerp hard gemaakt voor o.a. het bespreken van veiligheidscamera’s in de gemeente, zoals bij het station. De veiligheid in de kleine dorpen en de toenemende problematiek met drugsgebruik en –handel baart ons zorgen.

 

Op het einde van de avond hebben wij een motie ingediend waarbij we verzoeken dat het oplaten van plastic ballonnen, net als wensballonnen, verboden zal worden in onze gemeente Drechterland. Er is de afgelopen periode veel bekend geworden over plastic in het milieu, op korte en lange termijn en dit is zorgelijk. Prima als men ballonnen gebruikt voor een feest maar het oplaten van grote aantallen ballonnen, die verderop voor dier en natuur en voor ons schadelijk zijn is wat ons betreft niet meer van deze tijd.
Daarbij speelt dat velen, inclusief wij aanvankelijk, denken dat ‘afbreekbare ballonnen’ dan geen kwaad kunnen. Helaas is dit niet het geval, deze ballonnen hebben ook een lange afbreektijd en brengen ook schade toe. Wij willen onze bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van de ‘plastic soep’ in de zeeën en oceanen.

 

We vonden het spannend de motie in te dienen, we zouden hiermee de eerste Westfriese gemeente worden die dit verbiedt. Onze motie heeft de meerderheid gehaald! GBD, PDL en 1 persoon van het CDA waren voor, de rest van het CDA en VVD waren tegen. Wij zijn erg trots op het behalen van de meerderheid hiervan en vinden dat Drechterland het goede voorbeeld geeft.