Door het vervallen van de Raadsvergadering van september hebben wij als raad een andere maand gehad, maar we hebben niet stilgezeten!


We hebben een debattraining gekregen, dit was leerzaam. Ook was er een bijeenkomst met uitleg vanuit Werksaam. Eind van de maand was er een gezamenlijke bijeenkomst tussen verschillende raden ‘de regionale raadsledenbijeenkomst’. Ook heeft de fractie van de Seniorenpartij de startbijeenkomst Dementievriendelijke gemeente bijgewoond in ons gemeentehuis, ook deze laatste bijeenkomst was zeer interessant met veel betrokken inwoners en professionals vanuit onze gemeente over een belangrijk onderwerp.


Deze maand zijn er door vele partijen, waaronder wij, ‘schriftelijke vragen’ gesteld. Omdat wij geen Raadsvergadering hadden (na het zomerreces) was dit de manier om verheldering over bepaalde onderwerpen te krijgen.

Zo hebben wij vragen gesteld aan het college over de stand van zaken en het vervolg rondom het recreatiepark MEER te Wijdenes, dit naar aanleiding van een krantenartikel wat veel onrust heeft veroorzaakt.